Drukuj 

Náhled plakátu Diecézní poutě rodin 12. 5. 2018Nejen všechny rodiny zveme na letošní diecézní pouť rodin.
Více podrobností na plakátku zde.

 PROGRAM POUTI RODIN:

13:30 Modlitba rúžence

14:00 Mše svatá s otcem biskupem 

15:00-17:00 Doprovodný program: Výstava SVOJI, Workshop biblické tance, Skákací hrad, Aktivity pro děti i rodiče

16:00 Představení Víti Marčíka s pohádkou Bajaja

17:00 Závěrečné požehnání

Po celou dobu možnost svátosti smíření, občerstvení a zajištění pitného režimu.

Pouť ve spolupráci s Duchovní správou poutního místa pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava a děkanát Opava