Drukuj 

Jeszcze wiosną 1989 roku człowiek, który powiedziałby, że zacznie się szybka odbudowa sanktuarium, zostałby nazwany wariatem, fantastą. Podczas odpustu w sierpniu, na święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, można było wyczuć żywą wiarę ludzi z pogranicza, którą ożywia złotogórska Pani. Następnego roku, jak promyk słońca, zabłysła nadzieja na odbudowę pobliskiego sanktuarium.

Już wówczas odezwały się krytyczne głosy w prasie i literaturze o bezprawiu jakiego komunistyczna władza dokonała na sanktuarium, ukazując jednocześnie historię tego miejsca.

 

W lutym 1990 powstał zespół któremu powierzono odnowę „Maria Hilf”. W tym samym roku, 22 kwietnia Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Czech, podczas Mszy Św. na Velechradzie, poświęcił kamień węgielny pod świątynię. Było pewne - sanktuarium powstanie na nowo. 

 

Na pierwsze spotkanie po parafialnym odpuście w Złotych Górach, na drogę krzyżową, przyjechało około 600 ludzi. Na szczycie, na placu, na którym stała świątynia, ks. bp Josef Hrdlička modlił się o ponowne ożywienie wiary i ochronę życia poczętego prosząc Pannę Marię o pośrednictwo.

 

Autorem emblému je Boleslav Doboš ze Zlatých Hor

 

W ten sposób szczyt nad Złotymi Górami stał się miejscem modlitw, za przyczyną Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o opiekę dla przyszłych Matek, o ochronę poczętego życia.

W przeciągu dalszych miesięcy, w atmosferze ofiarnej pracy, przygotowywano się do rozpoczęcia odbudowy.

Oficjalne pozwolenie na odbudowę ołomuniecka kuria biskupia wydała „Stowarzyszeniu na rzecz odbudowy sanktuarium Maria Hilf” w kwietniu 1991 roku.

 

Założycielska grupa Stowarzyszenia:

Dyrektor - Václav Dvořák

Zastępca dyr. - Ladislav Začal

Sekretarz - Jiří Šnajdr

Skarbnik - Nikodem Fiala

Członkowie - Ladislav Soukup, Oldřich Vala, Ing. Petr Dvořák, Radek Kontrik

Pierwszym, trudnym zadaniem, przed którym stanęło stowarzyszenie było uzyskanie finansów na odbudowę. Urzędy kościelne nie mogły pomóc, jak również nie oczekiwano pomocy ze środków publicznych. Nie zostało nic, jak obrócić się na ludzi dobrej woli w kraju jak za granicą. Przy ich współpracy i pomocy w przeciągu dalszego pół roku udało się nazbierać ponad 2 mln koron. Kosztorys całego projektu był większy ponad dziesięć razy. Ufano, iż za przyczyną Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przez wiarę, modlitwę i ofiarę cel zostanie osiągnięty.

Szczególną, radosną i podnoszącą na duchu była druga pielgrzymka - odpust już szczycie, na Maria Hilf 17 sierpnia 1991. Po 35 latach, pod koronami drzew, w obecności ks. bp Hdličky, siedmiu kapłanów i kilkuset wierzących odbyła się msza św. Było to dokładnie w 150 lat po poświęceniu poprzedniej świątyni.

 


Dalsze prace przy renowacji Maria Hilf według czasowej kolejności:

21 maj 1991 - rejestracja „Stowarzyszenia na rzecz odbudowy sanktuarium Maria Hilf”.

Plany odbudowy opracował architekt przewodniczący komisji kultury i zabytków kurii biskupiej z Ołomuńca, diakon, inż. mgr Tomáš Černoušek. Projektową dokumentację opracowali: inż. Tomáš Černoušek i inż. František Zajíček z Ołomuńca.

W październiku 1991 r. rada miasta Złote Góry przekazała bezpłatnie Stowarzyszeniu całość areału sanktuarium Maria Hilf

25.6.1992 Urząd Miejski Złotych Gór wydał pozwolenie na realizację projektu i renowacji Maria Hilf, a 22.02.1993 wydał pozwolenie na rozpoczęcie budowy sanktuarium.

Základy nového chrámu - 1993

 

 

Prace budowlane rozpoczęto w drugiej połowie kwietnia 1993.

 

 

 

 

Hrubá stavba kostela - 1994

 

 

 

W 1994 wzniesiono kościół do surowego stanu i zalano fundamenty pod klasztor – dom pielgrzyma

 

 

 

Stavba poutního domu - 1995

 

 

W październiku 1995 ukończono budowę kościoła i wybudowano klasztor - dom pielgrzyma

 

 

 

 


W budowę sanktuarium zaangażowało się wiele firm i pojedynczych osób: 

Studia nad rekonstrukcją sanktuarium przeprowadził - przewodniczący komisji kultury i zabytków kurii biskupiej z Ołomuńca, diakon, inż. mgr Tomáš Černoušek.

Projektową dokumentację opracowali: inż. Tomáš Černoušek, inż. František Zajíček z Ołomuńca.s

Budowę kościoła, z fundamentami ambitu, stanem surowym klasztoru – domu pielgrzyma przeprowadziła firma inż. Josefa Kučerika z Jindřichova u Krnova.

Dokończenie budowy domu pielgrzyma, ambitu z przednią bramą, wyłożeniem kafelkami przeprowadzeniem prac porządkowych przeprowadziła firma ZETOS z Velké Kraše.

4 dzwony odlane przez warsztat Marie Tomášková - Dytrychová z Brodku u Přerova.

Mozaikowy obraz Panny Marie i dwa witrażowe okna - Petr Hoplíček, Vitrail Servis ze Zábřehu.

Kuta wejściowa brama - Kovárna Jindřich Janků z Velké Kraše.

Ołtarz polowy, ołtarz w świątyni wraz z marmurowym obkładem - firma Slezský kámen z Jesenika.

Słupy z piaskowca w ambitach - firma R. Jeřábek z Maletína.

Dachówka z miedzianej blachy - firma J. Koryťák z Jesenika.

Elektro-instalacja NN - część - firma Doležal Jindřichov.

Elektro-instalacja VN - firma Šmída Rapotín.

Rekonstrukcja drogi krzyżowej i pomoc przy montażu i demontażu urządzeń budowlanych w czasie prac budowlanych - Vladimír Začal, Radek Kontrik i wielu innych dobrowolników z jesenicka.

Wyrobienie filarów z piaskowca w świątyni - Ferdinand Kvasnica, Mikulovice.

Prace związane z administracją, inwestycjami, były przeprowadzone dobrowolnie i nieodpłatnie przez członków Stowarzyszenia.

 


Dnia 23 września 1995 sanktuarium zostało poświęcone przez ołomuckiego ks. abp Jan Graubnera. Mszę św. koncelebrowali: abp Giovanni Coppa - nuncjusz apostolski, bp Josef Hrdlička z Ołomuńca, który dokonał aktu poświęcenia sanktuarium, polski abp Alfons Nossol z Opola, niemiecki rodak ks. Adolf Schrenk z Weilersbachu i dalszych 30 duchownych. W uroczystości wzięło udział około 12 000 pielgrzymów z Śląska, Moraw, Czech, Niemiec i Polski.

 

Kościół poświęcono ku czci Panny Maryi Wspomożenia Wiernych w roku wydania encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II "Evangelium vitae". 17 sierpnia 1996 r. aktu poświęcenia klasztoru – domu pielgrzyma dokonał bp Josef Hrdlička W uroczystości wzięło udział około 4000 pielgrzymów.

Od 31 sierpnia 1996 Sanktuarium przynależy do nowo utworzonej diecezji ostrawsko – opawskiej, której ordynariuszem mianowano bp. Františka Václava Lobkowicza.

16 sierpnia 1997 w trakcie corocznej pielgrzymki poświęcono ambit wraz z polowym ołtarzem i czterema dzwonami. Mszę św. służył ks. bp František Václav Lobkowicz, duszpasterz miejscowej diecezji.

10 maja 1998 w trakcie corocznej pielgrzymki matek został poświęcony mozaikowy obraz Panny Marii Wspomożenia Wiernych , w przedniej części świątyni. Obrzęd poświęcenia przeprowadził kanclerz kurii biskupiej ks. Jindřich Švorčík

 

8 grudnia 1998 utworzono kościelną administraturę sanktuarium Panny Marii Wspomożenia Wiernych.

1 lutego 1999 rektorem sanktuarium mianowano ks. Stanislava Lekavého.

 

Pod koniec lipca 1999 całościowy majątek (28 750 000 Kč) „Stowarzyszenia na rzecz odbudowy sanktuarium Maria Hilf” przekazano władzom kościelnym. W ten sposób Stowarzyszenie spełniło swoje zadanie – odnowa sanktuarium. W następnych miesiącach z własnej woli członkowie Stowarzyszenia postanowili rozwiązać formalnie organizację. Jednakże byli członkowie już jako wspólnota w dalszym ciągu wspierają pracą i modlitwą działalność tego religijno - kulturalnego ośrodka. Administracja sanktuarium kontynuuje renowację kompleksu. W 1999 r. wybudowano ścianę zaporową ze schodami i dokonano zrównania terenu. W 2000 r. kontynuowano wyrównywanie terenu wraz z jego zagospodarowaniem, dokończono schody i mozaikę w dziedzińcu klasztornym, rozszerzono dojazdową drogę. W 2001 r. rozszerzono parking i rekonstruowano strych domu pielgrzyma. Uruchomiono oczyszczalnię wody. W roku 2002 najcięższymi pracami były prace terenowe – wzmocnienie ziemnego spadu nad ścianą zaporową oraz ulepszenie dostępności dróg do sanktuarium. Utrzymanie dojazdu szczególnie w zimowym okresie niesie za sobą wiele pracy jak kosztów finansowych

 

Tylko hojność ofiarodawców z Republiki Czeskiej i z zagranicy umożliwia prowadzenie budowy i remonty. Za każdy dar jesteśmy głęboko wdzięczni.

Konto bankowe Česká Spořitelna 3514404399 / 0800.