Vytisknout 

Nejen všechny rodiny zveme na letošní diecézní pouť rodin.
Více podrobností na plakátku zde.

 

PROGRAM POUTI RODIN:

12:00 Křížová cesta lesem (od křižovatky k areálu Bohema)

13:30 Křížová cesta na poutním místě

14:00 Mše svatá a otevření Brány milosrdenství - celebruje P. Mgr. Vít Zatloukal, Biskupský vikář pro pastoraci

15:00-17:00 Doprovodný program: Skákací hrad, dílny pro děti, stan kouzelná školka pro malé děti, hlavolamy, manželské rande

16:30 Noc na Karlštejně - vystoupení dětí

15:00 - 17:00 Výstav nejsvětější svátosti v kostele, svátost smíření, slavnostní závěrečné požehnání

 

Možnost občerstvení a zajištění pitného režimu.

Pouť ve spolupráci s Duchovní správou poutního místa pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava a děkanát Krnov