Vytisknout 

Výročí 100 let zjevení ve Fatimě jsme si na poutním místě Panny Marie Pomocné připomněli 13. 5. 2017 při Diecézní pouti rodin a také pobožností věnovanou Panně Marii Fatimské při naší největší pouti - Pouti národů na Mariahilf 16. 9. 2017

Pozvání na křížovou cestu na Mariahilf 1. 9. 2017Především jsme jej však oslavili v pátek 29. 9. 2017 na Jubileum 100 let od Fatimských zjevení následujícími programem:
16.30 - Zahájení a slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské z místa zjevení, společná modlitba růžence
17.30 - Koncelebrovaná mše sv. a zásvětný průvod se sochou Panny Marie
19.00 - Promluva na téma – Fatima, naše naděje, Te Deum a modlitba zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, následuje osobní ztišení a meditace v poutním chrámu – poselství naděje.

Podrobnosti na obrázku či plakátku k vytištění, který najdete -> zde <-.

Více o výročí naleznete na stránkách věnovaných jubileu.

Přinášíme vám také výběr fotografií z bohoslužby a slavnostního průvodu při příležitosti oslav 100 let zjevení ve Fatimě spojených s návštěvou sochy Panny Marie z portugalské Fatimy na Mariahilf. Za fotografie děkujeme Václavu Dvořákovi.

Fotografie z této akce můžete také nalézt na stránkách děkanátu Jeseník (www.ruzenec.cz) na stránkách Diecéze ostravsko-opavské (www.doo.cz) a na facebookových stránkách Apoštolátu Fatimy ČR (https://www.facebook.com/profile.php?id=100000486887478)

Kompletní fotogalerie: