Vytisknout 

31. 7. - 6. 8. 2017 bude naše poutní místo hosti Sinai - křesťanský tábor pro mladé:

Upoutávka na tábor Sinai,,A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinai a oblak ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku.‘‘ (Ex 24, 16)

Možná cítíš, že v životě potřebuješ udělat nový krok, že tvoje víra potřebuje umělé dýchání a masáž srdce, že by věci mohly jít lepším směrem… pokud ano, tak Sinai pro Tebe může být odpovědí. Kromě kvalitních přednášek, modlitby, workshopů, se můžeš ve skupinách a diskusích seznámit s mnoha vrstevníky a na společné zablbnutí bude taky dost prostoru. Je ti 15-20 let a chceš vystoupit na vrchol? Tak vzhůru:

http://www.vystupnavrchol.cz/