Vytisknout 

Již podvacáté se v sobotu 19. 9. 2015 uskuteční Pouť národů. Připomeneme si při ní 20. výročí vysvěcení obnoveného kostela na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Srdečně zveme!

Program:

9:30 Přivítání poutníků

9:40 Modlitba růžence

11:00 Mše svatá - celebrují:

           Mons. František Václav Lobkovicz (CZ - Ostrava)

           Mons. Rudolf Pierskala (PL - Opole)

           Prelát Franz Jung (DE - Münster)

14:00 Pobožnost ke cti Panny Marie

 

- možnost získání plnomocných odpustků

- možnost uctění ostatků sv. Jana Pavla II.

 

Před poutí bude možnost zakoupení brožurek s texty i písněmi pro tuto pouť.

Autobus z Jeseníku pojede v 8:00 hodin od kostela, bude zastavovat na všech obvyklých zastávkách na trase Jeseník - Zlaté Hory. Po ukončení pouti  pojede autobus zpět směr Jeseník. Odjezd tohoto autobusu bude upřesněn přímo na pouti.